Jak chráníme vaše soukromí

Vaše cesty jsou jen vaše.

Celou naši technologickou platformu jsme vybudovali sami s jediným účelem: plánovat a zajišťovat cestování. Nepočítáme s reklamou ani nemáme zájem o sběr dat či sledování našich zákazníků.

 • Data o vašich cestovních plánech – připravovaných i dokončených – jsou striktně důvěrná. Máme k nim přístup my, Some move s.r.o., a pak ti, komu sami dáte přístup.
 • O vašich cestách se s vámi budeme bavit pouze tehdy, když máme jistotu, že jste to opravdu vy. Můžeme proto požadovat přihlášení do našeho systému nebo komunikaci z e-mailových adres a profilů, které známe a bezpečně víme, že patří vám.
 • Snažíme se veškerou naši komunikaci vést přes aplikaci TravelSupport, kde je zabezpečená a svázaná s konkrétním cestovním itinerářem. Vše, co si vzájemně takto pošleme, je šifrováno.
 • Data o vašich cestách, podrobná ani souhrnná, neposkytujeme nikomu dalšímu. Sami si vedeme anonymní statistiku tras a destinací, která nám pomáhá lépe se připravit a nastavit nabídky.
 • Nepoužíváme sledovací cookies ani další nástroje pro průběžnou identifikaci či remarketing. Neprodáváme reklamu ani nepoužíváme jiné formy monetizace návštěv našeho webu.
 • Pokud s námi cestujete v rámci firemního itineráře nebo organizované akce, dostane informace o vaší cestě i vaše firma nebo organizátor akce. Obdrží však pouze data týkající se cesty samotné, ne osobní ani platební údaje.

Cookies

Náš systém používá vlastní cookies, aby fungovaly jeho základní funkce. Neukládáme v nich žádná osobně identifikovatelná data ani nic, co není životně důležité pro fungování webu a aplikace.

Nad rámec toho sbíráme anonymní statistická data pomocí Google Analytics. Jsou důležitá pro sledování návštěvnosti v čase i toho, jak si návštěvníci stránky prohlížejí, díky čemuž je můžeme dál vyvíjet a udržovat. Nesledují však váš pohyb, identifikaci po přihlášení ani IP adresu.

Jaká osobní data sbíráme

 • Pro zajištění cesty od vás vždy potřebujeme minimálně jméno a e-mailovou adresu nebo profil na sociálních sítích, abychom se s vámi mohli spolehlivě spojit, řešit případné změny, mimořádné situace nebo reklamace, a také abyste mohli s itinerářem bezpečně nakládat.
 • Nad rámec toho od vás můžeme požadovat další osobní informace nutné pro vystavení jízdenky nebo rezervace, vždy však jen nutné minimum. Může se jednat např. o číslo osobního dokladu, datum narození nebo adresu pobytu.
 • Pokud to jde, vystavujeme skupinové jízdenky a rezervace anonymně nebo na jediné jméno. Teprve když to není možné (např. u letenek) nebo pokud požadujete oddělené doklady, požádáme vás o jména a podrobnosti ostatních cestujících.
 • Pro účely diagnostiky a optimalizace ukládáme obecná anonymní data. Žádné osobní informace se do těchto statistik nedostávají. K přibližnému určení polohy používáme anonymizované IP adresy.
 • Přesnou geolokaci (určení polohy pomocí GPS nebo wi-fi) používáme pouze tehdy, když nám dáte výslovný souhlas. Kdykoliv ho můžete odvolat.

Jak zpracováváme osobní data

 • Trvale ukládáme pouze vaše jméno a primární kontakt (např. e-mail), aby bylo možné transakce a vyúčtování zpětně dohledat.
 • Ostatní data umožňující identifikace automaticky odstraňujeme po 30 dnech od dokončení cesty. Máte také možnost dobrovolně u nás tato data uložit dlouhodobě pro rychlejší vyřízení dalších cest. Toto rozhodnutí můžete kdykoliv změnit.
 • Kontaktní údaje používáme výhradně na komunikaci o vašich objednávkách a cestách nebo pro správu vašeho účtu a nutné obchodní záležitosti. Nepoužíváme je k dalším marketingovým účelům.
 • Osobní údaje nutné pro zajištění cesty ukládáme v zabezpečené formě. Poskytujeme je pouze dopravcům a firmám, jejichž služby budete využívat v rámci své cesty.
 • I po odstranění vašich údajů z TravelSupportu se může stát, že část dat zůstane zachována nepřímo, např. v PDF dokladech o rezervaci, které archivujeme pro účetní účely. Tyto soubory držíme na zabezpečeném úložišti.
 • Pokud objednávku nedokončíte, všechna osobní data včetně primárního kontaktu automaticky odstraníme.
 • Neukládáme žádné citlivé platební údaje. Platby kartou, benefitními body nebo přes PayPal probíhají zcela mimo naše systémy a citlivá data se k nám nedostanou.

Vaše práva

Pokud právě ukládáme jakákoli vaše osobní data, máte ze zákona následující práva:

 • Máte nárok na vymazání všech osobních dat, včetně všech kontaktů i samotného uživatelského účtu. Stane se tak jakmile dokončíte svou poslední objednanou cestu s námi, do pěti pracovních dnů. Platí, že malé množství informací může být zachováno v archivovaných dokladech, které musíme evidovat kvůli splnění zákonných povinností a u nichž není možná anonymizace.
 • Máte nárok na zaslání všech informací, které o vás evidujeme, v elektronické podobě.
 • Máte nárok na opravu osobních údajů, které jsou u nás uložené, pokud se v nich nachází chyby nebo nesrovnalosti.

Čím se řídíme

Při práci s oboními údaji se řídíme Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Kam se obrátit

Své dotazy a žádosti směřujte na travelsupport@somemove.cz.